Monday, May 22, 2017

Campaign

Campaign

3085373

Kilusang Magbubikid ng Pilipinas
Ang Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) ay demokratiko at militanteng kilusan ng mga magsasaka, manggagawang bukid, kababaihang magsasaka at kabataang magbubukid. Ito ay may animnapu’t limang panlalawigang balangay (65 provincial chapters) sa labinlimang panrehiyong balangay (15 regional chapters) na binubuo ng mahigit dalawang milyong kasapian mula sa Luzon, Visayas at Mindanao.

4730930
Nationally-coordinated protest against Stock Distribution Option and Cojuangco-Aquinos’ sham ‘compromise’ deal to be joined by farmers members regional and provincial chapters of KMP, Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura, Pamalakaya-Pilipinas and Amihan National Federation of Peasant Women

 

Kilusang Magbubikid ng Pilipinas
Ang Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) ay demokratiko at militanteng kilusan ng mga magsasaka, manggagawang bukid, kababaihang magsasaka at kabataang magbubukid. Ito ay may animnapu’t limang panlalawigang balangay (65 provincial chapters) sa labinlimang panrehiyong balangay (15 regional chapters) na binubuo ng mahigit dalawang milyong kasapian mula sa Luzon, Visayas at Mindanao.

8279886

Kilusang Magbubikid ng Pilipinas
Ang Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) ay demokratiko at militanteng kilusan ng mga magsasaka, manggagawang bukid, kababaihang magsasaka at kabataang magbubukid. Ito ay may animnapu’t limang panlalawigang balangay (65 provincial chapters) sa labinlimang panrehiyong balangay (15 regional chapters) na binubuo ng mahigit dalawang milyong kasapian mula sa Luzon, Visayas at Mindanao.

3843832

Kilusang Magbubikid ng Pilipinas
Ang Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) ay demokratiko at militanteng kilusan ng mga magsasaka, manggagawang bukid, kababaihang magsasaka at kabataang magbubukid. Ito ay may animnapu’t limang panlalawigang balangay (65 provincial chapters) sa labinlimang panrehiyong balangay (15 regional chapters) na binubuo ng mahigit dalawang milyong kasapian mula sa Luzon, Visayas at Mindanao.

9694851

Kilusang Magbubikid ng Pilipinas
Ang Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) ay demokratiko at militanteng kilusan ng mga magsasaka, manggagawang bukid, kababaihang magsasaka at kabataang magbubukid. Ito ay may animnapu’t limang panlalawigang balangay (65 provincial chapters) sa labinlimang panrehiyong balangay (15 regional chapters) na binubuo ng mahigit dalawang milyong kasapian mula sa Luzon, Visayas at Mindanao.

10914985574570

Kilusang Magbubikid ng Pilipinas
Ang Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) ay demokratiko at militanteng kilusan ng mga magsasaka, manggagawang bukid, kababaihang magsasaka at kabataang magbubukid. Ito ay may animnapu’t limang panlalawigang balangay (65 provincial chapters) sa labinlimang panrehiyong balangay (15 regional chapters) na binubuo ng mahigit dalawang milyong kasapian mula sa Luzon, Visayas at Mindanao.

Farmers from Southern Tagalog, Negros and Tungkong Mangga to cook CARPer and prove it does not resolve their poverty and hunger! Please cover
Farmers from Southern Tagalog, Negros and Tungkong Mangga to cook CARPer and prove it does not resolve their poverty and hunger! Please cover
Farmers from Southern Tagalog, Negros and Tungkong Mangga to cook CARPer and prove it does not resolve their poverty and hunger! Please cover
Kilusang Magbubikid ng Pilipinas
Ang Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) ay demokratiko at militanteng kilusan ng mga magsasaka, manggagawang bukid, kababaihang magsasaka at kabataang magbubukid. Ito ay may animnapu’t limang panlalawigang balangay (65 provincial chapters) sa labinlimang panrehiyong balangay (15 regional chapters) na binubuo ng mahigit dalawang milyong kasapian mula sa Luzon, Visayas at Mindanao.

Join and support the Fiery October: March of the Landless (Lakabayan October 2010) of Filipino peasants led by KMP, KASAMA-TK, AMGL, AMBALA, DANGGAYAN-CV, STOP EXPLOITATION, KMP Bikol, Pamalakaya, UMA, Amihan and Anakpawis Partylist. October 21 is the 38th anniversary of PD 27 the bogus land reform of the dictator Marcos during the Martial Law.
Join and support the Fiery October: March of the Landless (Lakabayan October 2010) of Filipino peasants led by KMP, KASAMA-TK, AMGL, AMBALA, DANGGAYAN-CV, STOP EXPLOITATION, KMP Bikol, Pamalakaya, UMA, Amihan and Anakpawis Partylist. October 21 is the 38th anniversary of PD 27 the bogus land reform of the dictator Marcos during the Martial Law.
Join and support the Fiery October: March of the Landless (Lakabayan October 2010) of Filipino peasants led by KMP, KASAMA-TK, AMGL, AMBALA, DANGGAYAN-CV, STOP EXPLOITATION, KMP Bikol, Pamalakaya, UMA, Amihan and Anakpawis Partylist. October 21 is the 38th anniversary of PD 27 the bogus land reform of the dictator Marcos during the Martial Law.
Kilusang Magbubikid ng Pilipinas
Ang Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) ay demokratiko at militanteng kilusan ng mga magsasaka, manggagawang bukid, kababaihang magsasaka at kabataang magbubukid. Ito ay may animnapu’t limang panlalawigang balangay (65 provincial chapters) sa labinlimang panrehiyong balangay (15 regional chapters) na binubuo ng mahigit dalawang milyong kasapian mula sa Luzon, Visayas at Mindanao.

1515371

Kilusang Magbubikid ng Pilipinas
Ang Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) ay demokratiko at militanteng kilusan ng mga magsasaka, manggagawang bukid, kababaihang magsasaka at kabataang magbubukid. Ito ay may animnapu’t limang panlalawigang balangay (65 provincial chapters) sa labinlimang panrehiyong balangay (15 regional chapters) na binubuo ng mahigit dalawang milyong kasapian mula sa Luzon, Visayas at Mindanao.

Invitation for Discussion Groups w/ Negros farmers about their "Bungkalan" and Solidarity Night, 6pm, October 29, 2010 at Kampuhang Magbubukid in front of DAR, QMC.
Invitation for Discussion Groups w/ Negros farmers about their "Bungkalan" and Solidarity Night, 6pm, October 29, 2010 at Kampuhang Magbubukid in front of DAR, QMC.
Invitation for Discussion Groups w/ Negros farmers about their “Bungkalan” and Solidarity Night, 6pm, October 29, 2010 at Kampuhang Magbubukid in front of DAR, QMC.
Kilusang Magbubikid ng Pilipinas
Ang Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) ay demokratiko at militanteng kilusan ng mga magsasaka, manggagawang bukid, kababaihang magsasaka at kabataang magbubukid. Ito ay may animnapu’t limang panlalawigang balangay (65 provincial chapters) sa labinlimang panrehiyong balangay (15 regional chapters) na binubuo ng mahigit dalawang milyong kasapian mula sa Luzon, Visayas at Mindanao.