Farmers fasting for land reform

Farmers fasting for land reform

106

Meanwhile, farmers’ group Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) will fast on Jan. 15 and 16 as a way of expressing to the pope their need for genuine land reform.
KMP chairman Rafael Mariano clarified that “the farmers’ fasting is not a protest against the pope.”

READ: http://www.philstar.com/headlines/2015/01/08/1410658/noy-wants-papal-visit-security-improved

Ang Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) ay demokratiko at militanteng kilusan ng mga magsasaka, manggagawang bukid, kababaihang magsasaka at kabataang magbubukid. Ito ay may animnapu’t limang panlalawigang balangay (65 provincial chapters) sa labinlimang panrehiyong balangay (15 regional chapters) na binubuo ng mahigit dalawang milyong kasapian mula sa Luzon, Visayas at Mindanao.