No to MRT-7 Project

No to MRT-7 Project

1778
"Ipaglalaban talaga namin ang lupang ito dahil matagal na kami dito naninirahan tapos hirap at pagod ang nangyayari sa amin dito." - Magsasaka ng San Jose del Monte, Bulacan MRT-7, TUBO SA IILAN, PAHIRAP SA MAMAMAYAN! TUNAY NA REPORMA SA LUPA, IPAGLABAN!

Ang Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) ay demokratiko at militanteng kilusan ng mga magsasaka, manggagawang bukid, kababaihang magsasaka at kabataang magbubukid. Ito ay may animnapu’t limang panlalawigang balangay (65 provincial chapters) sa labinlimang panrehiyong balangay (15 regional chapters) na binubuo ng mahigit dalawang milyong kasapian mula sa Luzon, Visayas at Mindanao.