Masigla at sama-samang kumilos ang mga magsasakang nagmula sa iba’t ibang parte ng Quezon partikular sa Bondoc Peninsula o Hacienda Belt sa ginawang Balik-Saka o Bungkalan sa Hacienda Uy sa Brgy. Camflora, San Andres, Quezon nitong ika-3 – 4 ng Oktubre 2017.

 

Nagkaisang naglunsad ang daan-daang delegado mula sa iba’t ibang grupo ng magsasaka at institusyong sumusuporta sa kagalingan ng mga manggagawa sa agrikultura sa Relief and Rehab gayundin ang pagbabakod ng lupang asyenda.

 

Namahagi ng binhi ng gulay, kape, mais, niyog at iba pang pananim na gulay. Binakuran ang mahigit 30 ektaryang lupa na nasa loob ng 385 ektaryang lupain ni Dr. Vicente K. Uy upang igiit ang karapatan ng mga magsasaka na ilang dekada na ang binilang sa pagpapaunlad sa lupang asyenda kung saan nagmumula ang kanilang kabuhayan. Mula nang ito’y ipagkait sa kanila noong 2014 ng panginoong may lupang si Vicente Uy na gumawa ng marahas at walang pakundangang hakbang tulad ng pagpipilit na ang asyenda ay pastureland na sa katotohanan ay agricultural land. Ang pagpapakawala ng 300 mga baka na nakapaminsala sa kanilang pananim at paggamit sa mga armadong nananakot at nagbabanta sa buhay ng mga magsasaka  sa tuwing magtatanim sila.

Nagsimulang magtanim ang mga magsasaka sa  Hacienda Belt mula Hacienda Reyes, Hacienda Matias, Hacienda Gancayco, Hacienda Puyal, at Hacienda Veluz

Daan-daang kababaihan mula AMIHAN-Quezon ang nagtanim sa paraang komunal. Nagkaroong paaralang magbubukid sa loob ng dalawang araw sa suporta ng Philippin Coconut Authority inilunsadSkills Training, at Open forum, mga pag-aaral sa pagpapaunlad sa industriya ng niyog katambal ang panawagang ibalik ang bilyong pondo ng coco levy funds. Nagbigay ng mensahe ng pakikiisa ang PAMALAKAYA Timog Katagalugan, PAMALAKAYA-Quezon, KASAMA-TK, PIGLAS-Quezon, CLAIM-Quezon, AMIHAN-Quezon, ANAKPAWIS-Quezon at Southern Tagalog Cultural Network.

 

Ayon kay Pang. Joseph Ancit ng PIGLAS-Quezon San Andres Chapter sa Hacienda Uy “Ang kailangan natin ay ang hindi mabubuwag na pagkakaisa at tibay ng dibdib para harapin ang panggigipit at pang-aapi ng panginoong may lupa sa atin. Ang lupa ay para sa magsasaka, ang magsasaka ay para sa lupa!”

 

Naibahagi naman ni Maximo Sarte, 72 anyos na 52 taong nagsasaka sa asyenda ni Juanito Uy. “Sa loob ng mahabang panahon 60-40 hatian pabor sa panginoong may lupa”. Nilinlang sila ng CLOA na pinangakong mapapasakanila ang lupa kung kayat nakikiisa ito sa mga laban ng magsasaka sa Quezon.

Para sa tagapangulo ng AMIHAN-Quezon na si Evangeline Bohol tagumpay ang turing nito sa pagbabago ng hatian sa lupaing asyenda ni Manuel Uy-Ek Liong tulad ng pagbabago sa asyenda ni Vicente Uy at patuloy itong susuportahan ng kababaihang magsasaka.

 

Nagkaroon din ng prayer vigil sa pangunguna ni Pastor Crisencio Bugtong, vice-chair ng CLAIM-Quezon San Narciso Chapter mula Hacienda Reyes at ang simbolikong pag-iilaw sa tinawag na Sulo ng Pagkakaisa, Liwanag ng Pag-asa.

 

Ang bungkalan ay isang aktibidad na tumutugon sa panawagan ng mga magsasaka sa pagbuwag ng mga asyenda bilang tunay na reporma sa lupa ang kahinlian ng mga ito upang mawakasan ang malawak at mapang-aping pag-iral ng sistemang pyudal sa lipunan. ###