Cut the CARP! Farmers set to march

Farmers led by the Peasant Movement of the Philippines (Kilusang Magbubukid ng Pilipinas or KMP) are set to march against Aquino's land reform as the extended Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) is about to end on June 30, 2014. Airing their issues and struggles in a media briefing are KMP Chair Rafael "Ka Paeng" Mariano, Armando Lemita of Hacienda Looc, Nestor Villanueva of Southern Tagalog, Eriberto Pena of Tungkong Mangga, and Florida Sibayan of Hacienda Luisita.

212

Farmers led by the Peasant Movement of the Philippines (Kilusang Magbubukid ng Pilipinas or KMP) are set to march against Aquino’s land reform as the extended Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) is about to end on June 30, 2014. Airing their issues and struggles in a media briefing are KMP Chair Rafael “Ka Paeng” Mariano, Armando Lemita of Hacienda Looc, Nestor Villanueva of Southern Tagalog, Eriberto Pena of Tungkong Mangga, and Florida Sibayan of Hacienda Luisita.

Ang Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) ay demokratiko at militanteng kilusan ng mga magsasaka, manggagawang bukid, kababaihang magsasaka at kabataang magbubukid. Ito ay may animnapu’t limang panlalawigang balangay (65 provincial chapters) sa labinlimang panrehiyong balangay (15 regional chapters) na binubuo ng mahigit dalawang milyong kasapian mula sa Luzon, Visayas at Mindanao.